Wandelvoorwaarden

Wandelvoorwaarden

voor alle wandeltrainingen

Voor elke wandeltraining gelden onderstaande voorwaarden.  Wie zich inschrijft, gaat hiermee akkoord.

Inschrijven en betalen

Volg je een vast wandelprogramma (bijv. Start to Walk)? Dan betaal je alles vooraf in één keer. Je bent zeker van jouw plaats voor alle trainingen. Je moet dus niet elke training opnieuw inschrijven.

Wie een wandelkaart (goed voor 10 of 20 trainingen) koopt, is altijd zeker van een plaats voor de volgende wandeltraining.  Je hoeft je niet opnieuw in te schrijven. Ik verwacht je op de volgende training. De kaart betaal je voor jouw eerste training en blijft 6 maanden geldig.

Wie per wandeltraining betaalt, moet zich wel elke keer opnieuw inschrijven en kan enkel deelnemen als er plaats is. Iemand met een wandelkaart krijgt altijd voorrang. Is de sessie volzet? Dan breng ik je hiervan op de hoogte en zet ik je op de wachtlijst als jij dit wenst. Als er een plaats vrijkomt, zal ik je contacteren om verder af te spreken. Inschrijven kan je door :

Betalen

Dit kan via overschrijving voor de start van de wandeltraining.  Let op! Een overschrijving duurt vaak iets langer.  Pas als het geld op de rekening staat, ben je ingeschreven. Je ontvangt hiervan een bevestiging.

Je kan ook ter plaatse betalen cash (enkel met gepast geld) of via payconic.

Wie de Start to Walk volgt, betaalt alles vooraf in één keer via overschrijving.

Afmelden

Er kan altijd iets onverwachts gebeuren waardoor je niet mee kan gaan wandelen. Daarom vraag ik jou om tijdig af te melden, als je toch niet komt. Dit geldt ook voor mensen die een wandelkaart hebben. Alleen zo kan ik andere wandelaars een plaats geven.

Ik geef geen geld terug omdat een wandelkaart 6 maanden geldig blijft. Een losse les die al betaald is, betaal ik enkel terug bij ziekte of klein verlet én als je op voorhand afmeld. Je kan ook kiezen om de wandeling te verplaatsen naar een later tijdstip. Bij annulatie door de wandeltrainer wordt het geld van een losse les uiteraard wel terugbetaald.

Algemene voorwaarden

  • Elke sporter komt 5 minuten voor de start van de wandeltraining zodat we op tijd kunnen beginnen.
  • Ik behoud het recht een training bij onvoldoende interesse te annuleren en zoek in overleg naar een alternatief. Wandeltrainingen gaan altijd door tenzij bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel. Ik breng jou telefonisch (indien mogelijk per sms) én via mail (als ik je mailadres heb) op de hoogte als we niet kunnen wandelen.  Let op! Dit kan ook nog enkele uren voor de start zijn.
  • Voel jij je ziek  (één of meerdere symptomen: keelpijn, hoesten, niezen, koorts,…)? Blijf dan zeker thuis. Sporten als je ziek bent is ongezond. Je verwittigt me telefonisch of per mail.
  • Elke sporter schat zelf in of hij/zij geschikt is om deel te nemen aan de trainingen. Als je gezondheidsproblemen hebt of je twijfelt, kan je best eerst langs de dokter gaan.
  • Voor jouw veiligheid en deze van de groep is het belangrijk dat je mij op de hoogte brengt van gezondheidsproblemen en medicatiegebruik. Ik deel die informatie met niemand.
  • Wandelen heeft vele voordelen maar iedereen wandelt of traint mee op eigen verantwoordelijkheid. Ik ben niet aansprakelijk voor enige vorm van blessure of andere schade die je kan oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd.
  • Je gaat akkoord dat jouw gegevens bewaard worden door de wandeltrainer. Deze gegevens zullen nooit doorgegeven of verkocht worden.
  • De wandeltrainer kan foto’s (herkenbare personen) maken tijdens trainingen en deze gebruiken voor de website of sociale media.

Tip

Voor €35 euro per jaar kan je lid worden bij Wandelsport Vlaanderen VZW. Je bent automatisch verzekerd 24/24 en 7/7 tijdens al je wandelactiviteiten in binnen- en buitenland. Je mutualiteit betaalt hiervan een deel terug.