Algemene voorwaarden groepswandeling op maat

Voor elke groepswandeling op maat gelden onderstaande voorwaarden.  Wie beroep doet op mijn diensten, gaat hiermee akkoord.

Algemene voorwaarden voor de organisatie

 • Het maken van een prijsofferte is gratis en blijft 30 dagen geldig. 
 • Indien je akkoord gaat met de offerte, betaal je een voorschot van 25%.  Daarna volgt een telefonisch, online of fysiek gesprek om de inhoud en de verdere organisatie te bespreken.
 • Bij annulatie na het eerste gesprek wordt het voorschot ingehouden.
 • Het restbedrag betaal je via factuur na het afleveren van het draaiboek.
 • Je gaat akkoord dat de gegevens van het bedrijf, vereniging, club of eender andere contactpersoon bewaard worden door de wandeltrainer.  Deze gegevens zullen nooit doorgegeven of verkocht worden.

Algemene voorwaarden i.v.m. de begeleiding door mij

 • We vertrekken stipt op het afgesproken tijdstip.
 • Groepswandelingen gaan altijd door tenzij bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel. Natuurlijk wordt het annuleren eerst met jou besproken.
 • Iemand die zich ziek voelt (één of meerdere symptomen: keelpijn, hoesten, niezen, koorts,…) blijft thuis. Sporten als je ziek bent is ongezond.
 • Elke wandelaar schat zelf in of hij/zij geschikt is om deel te nemen aan de wandelingen. Als je gezondheidsproblemen hebt of je twijfelt, kan je best eerst langs de dokter gaan.
 • Voor hun veiligheid en deze van de groep is het belangrijk dat ik op de hoogte ben van gezondheidsproblemen en medicatiegebruik. Ik deel die informatie met niemand en bevraag dit bij aanvang van de wandeling.
 • Wandelen heeft vele voordelen maar iedereen wandelt mee op eigen verantwoordelijkheid. Ik ben niet aansprakelijk voor enige vorm van blessure of andere schade die je kan oplopen tijdens of ten gevolge van een wandeling.
 • De wandeltrainer kan foto’s (herkenbare personen) maken tijdens wandelingen en deze gebruiken voor de website of sociale media.