Algemene voorwaarden wandeltraining

Voor elke wandeltraining gelden onderstaande voorwaarden.  Wie beroep doet op mijn diensten, gaat hiermee akkoord.

Algemene voorwaarden voor de organisatie

 • Het maken van een prijsofferte is gratis en blijft 30 dagen geldig. 
 • Indien je akkoord gaat met de offerte, betaal je een voorschot van 25%.  Daarna volgt een telefonisch of online gesprek om de inhoud verder te bespreken.
 • Bij annulatie na dit gesprek wordt het voorschot ingehouden.
 • Het restbedrag betaal je na de wandeltraining via factuur.
 • Je gaat akkoord dat de gegevens van het bedrijf, vereniging, club of eender andere contactpersoon bewaard worden door de wandeltrainer.  Deze gegevens zullen nooit doorgegeven of verkocht worden.

Algemene voorwaarden i.v.m. de begeleiding door mij

 • We beginnen stipt op het afgesproken tijdstip.
 • Een wandeltraining buiten gaat altijd door tenzij bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel. Natuurlijk wordt het annuleren eerst met jou besproken.
 • Iemand die zich ziek voelt (één of meerdere symptomen: keelpijn, hoesten, niezen, koorts,…) blijft thuis. Sporten als men ziek is, is ongezond.
 • Elke wandelaar schat zelf in of hij/zij geschikt is om deel te nemen aan de wandeltraining. Als iemand gezondheidsproblemen heeft of twijfelt, kan die best eerst langs de dokter gaan.
 • Voor hun veiligheid en deze van de groep is het belangrijk dat ik op de hoogte ben van gezondheidsproblemen en medicatiegebruik. Ik deel die informatie met niemand en bevraag dit bij aanvang van de wandeltraining.
 • Wandelen heeft vele voordelen maar iedereen doet mee op eigen verantwoordelijkheid. Ik ben niet aansprakelijk voor enige vorm van blessure of andere schade die men kan oplopen tijdens of ten gevolge van een wandeltraining.
 • De wandeltrainer kan foto’s (herkenbare personen) maken tijdens de wandeltraining en deze gebruiken voor de website of sociale media.